ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พันธิพา    แสงศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3