ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศิลป์    แพงตะคุ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพัดทะเล
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3