ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุทธาสินี    แตงโสภา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองฆ้อง
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1