ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เศรษฐิยา    เปรื่องพิชญาธร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขาพญาปราบ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3