ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เอกอรรถ    ถูกหมาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโป่งสามัคคี
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3