ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พีรวิชญ์    จิตชู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหลุมข้าว
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3