ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประนอม    นามนิตย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโพธินิมิตร
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3