ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พัฒนวงษ์    พุฒนอก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโพนทราย
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3