ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วรรณพ    ชิดเมืองปัก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ม่วงแก้ววิทยาคาร
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3