ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วศิน    ย่อมกลาง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดโบสถ์
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3