ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จารุพันธ์    สุกอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านราษฎร์พัฒนา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3