ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิชิต    เมธารส
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหน้ากลองวิทยา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3