ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสงี่ยม    พระไตรยะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท้าวสุรนารี(2521)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3