ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นุศิษย์    พรชีวโชติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านเสิงสาง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3