ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
จ.ส.ต. บุญมี    รัตนโกศล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองสองห้อง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3