ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวี    ตั้งอั้น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองไผ่วิทยา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3