ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรชนก    รัตนโกศล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านประชาสันต์
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3