ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จำเริญ    ไชยยะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บัวสลีวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2