ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถาวร    อินทรสร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3