ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นพรัตน์    มหิพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คำโพนทองราษฎร์นิยม
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1