ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ลักษมพงศ์    ด้วงรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซับเต่า
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3