ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสิทธ์    พิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ )
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3