ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
จ่าสิบเอก ณรงค์    รัตนกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเมืองปักสามัคคี
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3