ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มณเฑียร    สารจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองสะท้อน
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3