ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประทีป    ลักษณะพรมราช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนเหลื่อม
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3