ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อารีย์    จันทรชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบะใหญ่
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3