ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำเร็จ    เสียดกิ่ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบ่อปลา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3