ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กตัญญุตา    มีเงิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3