ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมมิตร    เครื่องกลาง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนสาวเอ้
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3