ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทัย    ดอนชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวขวาวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1