ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาติชาย    ศรีสังวาลย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขนงพระใต้
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 4