ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ละเอียด    ทุ่มกระโทก
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขนงพระใต้
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 4