ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นนท์นิมิต    ธนินท์ธิติพงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคุยโพธิ์
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3