ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีชา    ประยงค์หอม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไห
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3