ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปรางค์ทิพย์    ทองโคตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงน้อย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3