ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คมสันต์    ก้านจักร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1