ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดิษฐพงษ์    เจริญลาภ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสาธุประชาสรรค์
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1