ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พิชิต    สมสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อ่าวลึก
สังกัด สพป.กระบี่