ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธรรมนูญ    ชัยศัตรา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนค่าวิทยา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 4