ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยโรจน์    พันธุ์ยางน้อย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแวง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 4