ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กุสุมาวดี    พลเรืองทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แก้วเสด็จพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)