ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพงษ์    ดอนสถิตย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คอนเรียบอนุกูล
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1