ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุภา    เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่ง
สังกัด
สพป.กระบี่