ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมศักดิ์    สินทรัพย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยปริศนา
สังกัด
สพป.กระบี่