ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมศักดิ์    สินทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านห้วยปริศนา
สังกัด สพป.กระบี่