ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระศักดิ์    ฉายผาด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เหล่าสูงวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1