ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สิทธิกร    จำปาอ่อน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คำไผ่สงเคราะห์
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1