ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประจวบ    ขาวศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้อนวิทยาคาร
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1