ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วันเพ็ญ    ฤทธิรุ่ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนนาจารย์วิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1