ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนันต์    ศรีชาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านเขากลม
สังกัด
สพป.กระบี่