ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อนันต์    ศรีชาย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนบ้านเขากลม
สังกัด สพป.กระบี่