ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชนีวัลย์    ขานกระโทก
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 7